E. Misiūnas: pasirengimas narystei EBPO paspartins pokyčius viešajame valdyme

Data

2017 04 26

Įvertinimas
0
IMG_1780.JPG

Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno vadovaujama Lietuvos delegacija dalyvauja 55-ojoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Viešojo valdymo komiteto sesijoje Paryžiuje.

Delegacijos, kurią sudaro daugiau nei 12 įvairių institucijų atstovų, tikslas – įtikinti EBPO valstybes nares, kad Lietuva pasirinko tinkamą kryptį, eidama pasirengimo tapti EBPO nare keliu, ir siekdama šio tikslo jau vykdo reikiamas viešojo valdymo sektoriaus reformas.

EBPO Viešojo valdymo komitetas skirtas teikti pagalbą valstybėms stiprinant bei tobulinant jų valdymo, politikos formavimo gebėjimus ir efektyvinant viešųjų institucijų veiklą. Pažymėtina, kad EBPO Lietuvos viešojo valdymo sektorių vertina palankiai. Vis dėlto, Lietuvos delegacijai tenka nelengva misija – įtikinti EBPO valstybės nares, kad Lietuva pajėgi įgyvendinti ir EBPO rekomendacijas dėl pranešėjų apsaugos, lobizmo, viešųjų pirkimų ir lyčių lygybės.

„Valstybės stojimas į bet kurią organizaciją skatina pasitempti, vytis aukštus standartus ir reikiamus pokyčius daryti daug sparčiau“, – pabrėžė ministras Eimutis Misiūnas.

Jis taip pat akcentavo Lietuvos Vyriausybės įsipareigojimus siekiant tolimesnės pažangos, informavo EBPO Viešojo valdymo komitetą apie veiksmus viešojo valdymo pertvarkos, didesnio gyventojų įsitraukimo, valdžios institucijų sprendimų priėmimo procesų atvirumo, biurokratinių procesų paprastinimo, bendrųjų funkcijų konsolidavimo srityse. Taip pat kalbėjo apie veiksmus, kuriais bus įgyvendinamos institucinės, administracinės ir augimą skatinančios reformos Lietuvoje.

Šiuo metu EBPO priklauso 35 valstybės. Dėl narystės organizacijoje dabar derasi Kolumbija Lietuva bei Kosta Rika. Narystė organizacijoje vertinama kaip geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo rodiklis, todėl Lietuvos narystė EBPO turės teigiamą įtaką investicijų pritraukimui, tarptautinio skolinimosi kaštams.