Lietuva, Lenkija ir Jungtinė Karalystė stiprina kovą su prekyba žmonėmis ir šiuolaikine vergija

Data

2017 03 09

Įvertinimas
0
Vidaus reikalų ministerijos kancleris A. Stončaitis, viceministras Č. Mulma, JK Parlamento narė, valstybės sekretorė S. Newton, Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius.
Vidaus reikalų ministerijos kancleris A. Stončaitis, viceministras Č. Mulma, JK Parlamento narė, valstybės sekretorė S. Newton, Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius.

Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės (JK) viceministrų vadovaujamos delegacijos kovo 8–9 d. susitinka Varšuvoje vykstančioje regioninėje konferencijoje „Šiuolaikinė vergija“, skirtoje kovos su prekyba žmonėmis klausimams aptarti.

„XXI amžiuje žmonės vis dar yra perkami, parduodami ir išnaudojami. Pernai Lietuvoje pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose beveik pusė visų pripažintų nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis buvo išnaudojami Jungtinėje Karalystėje, dažniausiai priverstiniam darbui ir vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis. Šis susitikimas yra svarbus žingsnis stiprinant bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste, kuri yra pagrindinė tikslo valstybė prekeiviams žmonėmis iš Lietuvos, o Lenkija – kaimyninė tranzito valstybė“, – pažymėjo konferencijoje dalyvaujantis vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma.

Lietuvos atstovai dvišaliuose susitikimuose su kolegomis iš Lenkijos ir JK aptarė tolesnių bendrų veiksmų koordinavimą ir stiprinimą kovoje su prekyba žmonėmis.

„Mūsų tikslas – kad nusikaltėliams užsiimti šiuolaikine vergija tiesiog neapsimokėtų, tačiau to pasiekti galima tik įgyvendinant bendras konkrečias priemones. Priemonės turi apimti tinkamos paramos suteikimą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims, bendrų ir koordinuotų prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų vykdymą. Šiandien turime imtis konkrečių veiksmų, kad stiprintume visuomenės suvokimą apie šiuolaikinės vergijos mastą, žalą ir pavojus“, – kalbėjo viceministras Č. Mulma.

Su Lietuvos ambasadoriumi Lenkijoje Šarūnu Adomavičiumi aptartos tarpusavio bendradarbiavimo galimybės, ypač pabrėžta konsulinių pareigūnų turimos informacijos keitimosi su Lietuvos teisėsaugos institucijomis svarba. „Konsulinių pareigūnų gebėjimai nustatyti prekybos žmonėmis aukas ir suteikti joms pagalbą, įskaitant saugų grįžimą į Lietuvą, yra ypač svarbūs“, – teigė viceministras.

Dvišaliame susitikime su JK atstovais taip pat paliestas JK išstojimo iš Europos Sąjungos klausimas bei kova su neapykantos nusikaltimais. „Išpuoliai prieš kitų šalių piliečius, įskaitant ir Lietuvos, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje, kelia nerimą. Tikime, kad Jungtinės Karalystės atsakingos tarnybos deda visas pastangas užkardyti tokius išpuolius, kad nei vienas išpuolio atvejis nebūtų toleruojamas“, – kalbėjo Č. Mulma.

Susitikimo metu taip pat aptartas planuojamas Lietuvos pareigūnų vizitas į JK šių metų kovo pabaigoje, kurio metu vyks susitikimai su atsakingų JK tarnybų atstovais bei Lietuvos piliečiais, gyvenančiais JK.

„Planuojamas dvišalis vizitas – dar vienas konkretus bendradarbiavimo stiprinimo žingsnis. Jo metu bus susitarta dėl konkrečių priemonių, kurias mūsų šalys imsis kartu įgyvendinti“, – pažymėjo JK Parlamento narė, valstybės sekretorė, atsakinga už pažeidžiamumo klausimus, apsaugą nuo ekstremizmo ir kovą su juo, Sarah Newton. 

Susitikimo su Lenkijos delegacija metu susitarta toliau konkretinti bendradarbiavimo veiksmus organizuojant ir koordinuojant kovą su prekyba žmonėmis, perimant Lenkijos gerąją praktiką, organizuojant skirtingų valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bažnyčios darbą savivaldybių lygmeniu.

Visos šalys sutaria, kad be valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų yra labai svarbus ir bažnyčios vaidmuo.

Konferencijos metu taip pat vyksta trijų šalių ekspertų seminaras, kuriame dalyvauja ir 25 Lietuvos atstovai – Vidaus reikalų ministerijos, policijos, pasienio, prokuratūros, nevyriausybinių organizacijų.

Šis Varšuvoje vykstantis regioninis susitikimas tęstinis. Kito susitikimo metu bus vertinama pasiekta pažanga.

Papildoma informacija:

Europos Komisijos duomenimis 2013–2014 m. registruota 15 846 moterų, vyrų, mergaičių ir berniukų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis Europos Sąjungoje. Atsižvelgiant į tai, kad prekyba žmonėmis – latentinis nusikaltimas, tikrasis prekybos žmonėmis aukų skaičius yra gerokai didesnis. Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, bet kuriuo momentu pasaulyje gali būti išnaudojama apie 21 milijonas žmonių, iš jų apie 19 milijonų – išnaudoja asmenys ir verslas. Kasmet iš žmonių išnaudojimo nusikalstamas pasaulis gauna daugiau kaip 140 milijardų eurų neteisėtų pajamų.

Lietuva yra prisijungusi prie svarbiausių tarptautinių sutarčių, nustatančių minimalius kovos su prekyba žmonėmis standartus.

Mūsų šalyje kiekvienais metais atliekama vidutiniškai 40–50 ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis, iš kurių kasmet pradedama apie 25 naujus tyrimus. 2016 m. buvo inicijuoti 29 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmonėmis, 2015 m. – 27, t. y. viršytas pastarųjų metų vidurkis.

Pastaraisiais metais dauguma inicijuojamų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis yra susiję ne su seksualiniu išnaudojimu. Ši tendencija išliko ir 2016 m. – buvo pradėti 22 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms, priverstiniam darbui ir priverstinėms vedyboms, iš jų dauguma – net 15 – buvo pradėti dėl prekybos žmonėmis priverstinėms nusikalstamoms veikoms.