Ministras E. Misiūnas: Prancūzija – svarbi partnerė vidaus saugumo srityje

Data

2017 02 17

Įvertinimas
0

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas šiandien susitiko su Prancūzijos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvoje Philippe Jeantaudu. Susitikimo metu aptartas ilgametis sėkmingas šalių bendradarbiavimas vidaus reikalų srityje bei jo tolesnio stiprinimo galimybės.

„Prancūzija yra svarbi mūsų partnerė, mūsų šalių požiūriai daugeliu klausimų sutampa. Per 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus mūsų bendradarbiavimas nuolat plėtėsi bei stiprėjo. Migracijos krizės ir terorizmo grėsmės akivaizdoje vidaus saugumas mums visiems yra didelis iššūkis. Tik bendrais ir koordinuotais veiksmais, įtraukdami visų lygių partnerius, galime duoti tinkamą atsaką terorizmui ir kitoms šiandienos grėsmėms, kylančioms mūsų žmonių saugumui,“ – pažymėjo ministras E. Misiūnas. 

Vidaus reikalų ministras ir Prancūzijos ambasadorius teigiamai įvertino abiejų šalių profesionalų, abipusiai naudingą teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir akcentavo pasiryžimą toliau jį tęsti.

Tai patvirtina ir atnaujintas abiejų šalių strateginės partnerystės veiksmų planas 2016–2019 m. laikotarpiui, kuriame numatyta palaikyti ir gilinti ryšius teisėsaugos ir vidaus saugumo srityse, tarp kurių – kova prieš terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą, taip pat krizių valdymas, civilinė sauga bei svarbių asmenų apsauga.

Vidaus reikalų ministerijoje vykusio pokalbio metu ministras ir ambasadorius taip pat apsikeitė nuomonėmis aktualiais pabėgėlių perkėlimo ir integracijos, Europos Sąjungos išorės sienos apsaugos stiprinimo, kovos su nelegalia migracija bei kitais klausimais.