Viešosios ir administracinės paslaugos

Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogas (PASIS)

Viešosios paslaugos

Administracinės paslaugos

Įstaigų prie VRM teikiamos administracinės paslaugos

Kitų VRM pavaldžių įstaigų teikiamos administracinės paslaugos

Savo nuomonę (pasiūlymus) apie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje teikiamų paslaugų kokybę galite pareikšti elektroniniu paštu paslaugos@vrm.lt 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-09