Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GENERALINIS INSPEKTORIUS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas šiose bendrosiose veiklos srityse: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: