Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJAS  
 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: