Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO SKYRIAUS
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: