Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO SKYRIAUS
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: