Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: