Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: