Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: