Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKAL MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO
KALBOS TVARKYTOJAS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: