Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO
TEISĖKŪROS IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS 
VEDĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: