Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS
ADMINISTRATORIUS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: