Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: