Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
VIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VADYBOS IR ORGANIZAVIMO ANALITIKAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus