Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: