Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: