Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
BENDROJO DEPARTAMENTO 
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: