Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis  valstybės  tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: