Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
PATARĖJAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas: 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: