Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO 
EUROPOS SOCIALINIO FONDO SKYRIAUS
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS   


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: