Komisijos ir darbo grupės

Komisijų ir darbo grupių veikloje dalyvauja:

 
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-529 sudarytos Tarpžinybinės komisijos Viešojo saugumo plėtros 2015 – 2025 metų programos įgyvendinimo ir veiksmingumo stebėsenai atlikti;
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. spalio 19 d. potvarkiu Nr. 263 sudarytos darbo grupės, valstybės institucijų ir įstaigų vykdomai grėsmių nacionaliniam saugumui pokyčių stebėsenai koordinuoti
 • Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3-159 patvirtintos Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros taryba;
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. birželio 14 d. potvarkiu Nr. 212 sudarytos tarpžinybinės darbo grupės apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje klausimams koordinuoti ir spręsti;
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2014 m. lapkričio 18 d. potvarkiu Nr. 225 sudarytos darbo grupė, Ebolos hemoraginės karštligės valdymo koordinavimui;
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2010 m. sausio 13 d. potvarkiu Nr. 9 „Dėl potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo“  sudaryta komisija;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1V-380 „Dėl vidaus reikalų ministerijos ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“.  „Vidaus reikalų ministerijos ekstremalių situacijų operacijų centro“ Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas.
 
Darius Vasaris:
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrų 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-968/1V-692 sudarytos darbo grupės dėl mobilizacijos ir gynybos planams bei teisiniam reguliavimui, susijusiam su ginkluotąsias pajėgas sudarančių institucijų veiklos reguliavimu mobilizacijos ir karo padėties metu, įvertinti, narys;
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 28 d. potvarkiu Nr. 19 sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl teisės aktų tobulinimo, siekiant užtikrinti naudotų transporto priemonių ir jų dalių bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimo ir tvarkymo kontrolę, narys.
 
Renatas Vitkauskas:  
 • 2015 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 154 (2015 m. liepos 31 d. redakcija Nr. 141) sudaryta darbo grupė, skirta įgyvendinti MONEYVAL komiteto (Europos Tarybos ekspertų komitetas dėl priemonių, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu) 2012 m. gruodžio 5 d. pateiktas rekomendacijas Lietuvai dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos nacionaliniu mastu formavimo;
 • 2013 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko  potvarkiu Nr. 154 (sudėtis atnaujinta Ministro Pirmininko 2015 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 141) sudaryta darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti.
 
Alvydas Tumasonis:
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2014 m. rudsėjo 1 d. potvarkiu Nr. 161 sudaryta darbo grupė branduolinio saugumo klausimams spręsti.
 
Jurgita Laskevičiūtė:
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1R-56 sudarytas komitetas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komiteto sudarymo“.
 
Aušra Grikevičienė:  
 • Komisija asmens dokumentų išrašymo ir biometrinių duomenų registravimo įrangos įsigijimo, priežiūros ir atnaujinimo klausimams svarstyti (vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1V-636 „Dėl komisijos sudarymo“);
 • Darbo grupė Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatų taikymo problemoms įvertinti ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektą (vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1V-599 „Dėl darbo grupės sudarymo“);
 • Darbo grupė (likvidacinė komisija) biudžetinės įstaigos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likvidavimui pasirengti (vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-268 „Dėl darbo grupės ir likvidacinės komisijos sudarymo“).
 
Asta Klapatauskienė:
 • Prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisija (užsienio reikalų ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-116 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-236 „Dėl Prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo“);
 • Darbo grupė Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatų taikymo problemoms įvertinti ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektą (vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1V-599 „Dėl darbo grupės sudarymo“);
 • Darbo grupė (likvidacinė komisija) biudžetinės įstaigos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likvidavimui pasirengti (vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-268 „Dėl darbo grupės ir likvidacinės komisijos sudarymo“).
 
Ona Aleksiejūnienė:
 • Vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-268 sudarytos darbo grupės biudžetinės įstaigos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likvidavimui pasirengti sekretorė;
 • Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-736 sudarytos Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją koordinavimo komisijos sekretorė;
 • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto (komiteto sudėtis patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-454) pakaitinė narė.
 
Maksim Afanasjev: 
 • Pakaitinis atstovas ES Tarybos aukšto lygio prieglobsčio ir migracijos darbo grupėje;
 • Atstovas Rytų partnerystės programos pirmojo ramsčio Migracijos ir prieglobsčio panelyje (darbo grupėje).
 
Gintaras Valiulis:   
 • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos stebėsenos komiteto narys;
 • Europos migracijos tinklo valdybos narys;
 • Vidaus reikalų darbo grupė Migracijos reikalų pogrupio vadovas;
 • Tarybos Aukšto lygio migracijos ir prieglobsčio darbo grupės atstovas;
 • Tarybos prieglobsčio darbo grupės atstovas;
 • Tarybos Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto atstovas.

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-29