BDAR
gdpr

Darbo užmokestis


Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Eil. Nr.     Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų
vertinimo rodiklio pavadinimas
    Rodiklio dydis     Valstybės įmonės vadovaujančiųjų
darbuotojų mėnesinės algos
kintamosios dalies dydis %
 
1. Pajamos viršija išlaidas   iki 20
2. Pardavimų, teikiamų paslaugų apimties didėjimas teigiamas pokytis iki 10
3. Naujos veiklos darbų įgyvendinimas ar paslaugų rūšių diegimas   iki 10
4. Grynojo pelningumo rodiklis nuo 5 % iki 8 % iki 15
    daugiau kaip 8 % iki 30
5. Finansų struktūros rodiklis nuo 60 % iki 40 % iki 15
    mažiau kaip 40 % iki 30
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13