Planavimo dokumentai

STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (PROJEKTAS)

    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 metų strateginio veiklos plano projektas

   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-976 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“  

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2018−2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

                  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-996 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-217 „Dėl 2018–2020 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" 

                  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1V-217 „Dėl 2018−2020 metų strateginių veiklos planų" 

         Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018‒2020 metų strateginis veiklos planas

2 lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai    

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-898 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo" 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, KURIUOS NUMATOMA ĮTRAUKTI Į 2019–2021 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ, TRUMPI APRAŠYMAI 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, KURIUOS NUMATOMA ĮTRAUKTI Į 2019–2021 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ, VERTINIMAS 

 

             Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo 2017−2019 metų strateginis veiklos planas

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-318 „Dėl 2017−2019 metų strateginių veiklos planų“  

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-882 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-318 „Dėl 2017‒2019 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1V-344 „Dėl Valstybės lūkesčių dėl valstybės įmonės „Regitra" veiklos 2018-–2021 metais nustatymo" 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017−2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1V-508 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1V-534 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 1V-566 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1V-664  „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V-715 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1V-748 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-847 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-877 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"  

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-126 „Dėl valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metams kapitalo investicijų paskirstymo  pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1V-421 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų  2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V-514 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1V-742 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-815 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1V-862 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-987 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1046 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

METŲ VEIKLOS PLANAI

  • 2018 metų veiklos planai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1V-458 „Dėl 2018 metų veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 metų veiklos planas 

  • 2017 metų veiklos planai

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-505 "Dėl 2017-ųjų metų veiklos planų" 

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 metų veiklos planas      

Veiklos ataskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11