Planavimo dokumentai

Strateginiai veiklos planai

  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo 2017−2019 metų strateginis veiklos planas

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-318 „Dėl 2017−2019 metų strateginių veiklos planų“  

   

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017−2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“   

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-126 „Dėl valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metams kapitalo investicijų paskirstymo  pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1V-421 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų  2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V-514 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1V-742 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-815 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1V-862 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-987 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1046 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Metų veiklos planai

Veiklos ataskaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-15