BDAR
gdpr

header image

Dažniausiai užduodami klausimai dėl nepaprastosios padėties

Nuo šių metų lapkričio 10 d. 00:00 iki sausio 15 d. 00:00 pasienio ruože prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir 5 kilometrų į valstybės gilumą nuo jo bei užsieniečių apgyvendinimo vietose ir 200 metrų aplink juos įvedama nepaprastoji padėtis.

 

1. Kas yra nepaprastoji padėtis ir kodėl ji įvedama?

Nepaprastoji padėtis įvedama pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Ši priemonė yra būtina siekiant suvaldyti neteisėtos migracijos krizę, kurią sukėlė įvykiai Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, nes tokia grėsmė reali ir Lietuvos pasienyje. Be to, matomos sąsajos su neramumų kurstymu neteisėtų migrantų apgyvendinimo vietose ir pasienio teritorijose kelia pavojų visuomenės rimčiai. Nepaprastosios padėties įvedimo tikslas – užkardyti galimas grėsmes, kylančias dėl migrantų antplūdžio.

2. Kiek laiko truks nepaprastoji padėtis?

Nepaprastoji padėtis truks vieną mėnesį, t. y. iki 2021 m. sausio 15 d. 00:00 val.

3. Kiek kilometrų apima pasienio ruožas?

Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą pasienio ruožas – iki 5 km pločio teritorija.

4. Kur įvedama nepaprastoji padėtis?

Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymą pasienio ruožas – iki 5 km pločio teritorija nuo išorinės Lietuvos sienos ir papildomai 5 km pločio teritorijoje į šalies gilumą.

5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos (t. y. pasienio ruože) judėti bus galima tik su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) išduodamais leidimais. Asmenims, gyvenantiems pasienio ruože ir turintiems nekilnojamojo turto, leidimų nereikės, tačiau būtina su savimi turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus. Asmenims gyvenantiems nepaprastosios padėties zonoje leidimų nereikės, tačiau pareigūnai galės vykdyti patikrinimus.

5. Kurios savivaldybės pateks į nepaprastosios padėties zoną?

Nepaprastoji padėtis įvedama pasienio ruože ir dar 5 km pločio su pasienio ruožu besiribojančioje teritorijoje, ji neapims visos savivaldybės teritorijos. Pasienio savivaldybės – tai Šalčininkai, Druskininkai, Ignalina, Lazdijai, Švenčionys, Varėna, Vilniaus rajono savivaldybės. 

6. Ar galima bus patekti į nepaprastosios padėties  zoną?

Patekti į pasienio ruožą bus galima tik su VSAT išduodamais leidimais. Asmenims, gyvenantiems šiame ruože ir turintiems nekilnojamojo turto, leidimų nereikės, tačiau būtina turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus. Patekimas į nepaprastosios situacijos zoną – 5 km pločio nuo pasienio ruožo į šalies gilumą esančią teritoriją – neribojamas, tačiau šioje zonoje galimi patikrinimai, siekiant nustatyti neteisėtų migrantų gabenimą. Dėl patekimo į apgyvendinimo objektus, kuriuose paskelbta nepaprastoji padėtis, taikomos jų veiklą reglamentuojančios taisyklės.

7. Ar vietos gyventojams reikės turėti leidimus patekti ar judėti teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Ne, leidimų gyventojams nereikės, tačiau privaloma su savimi turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus.

8. Kaip galima gauti leidimą patekti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Leidimas judėti reikalingas tik 5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos esančioje pasienio zonoje, į šią teritoriją neribojamai patekti galės tik šioje teritorijoje gyvenantys asmenys ir asmenys joje turintys nekilnojamojo turto. Kiti asmenys patekti į šią teritoriją galės tik gavę VSAT leidimą. Dėl patekimo į apgyvendinimo objektus, kuriuose paskelbta nepaprastoji padėtis, taikomos tų objektų veiklą reglamentuojančios taisyklės. VSAT kontaktus rasite čia

9. Kokios priežastys leistų žmonėms prašyti VSAT leidimo atvykti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Asmenys, kurie nėra nepaprastosios padėties teritorijos pasienio zonos gyventojai ir neturi joje nekilnojamojo turto, patekti į šią zoną galės tik turėdami svarbią priežastį. Kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai.

10. Ar galima bus lankyti gimines, gyvenančius pasienio zonoje?

Svarbu akcentuoti, kad nors pasienyje susidariusi padėtis ir yra kontroliuojama, tačiau kelia saugumo rizikų, taip pat būtina užtikrinti netrukdomą pareigūnų darbą saugant sieną, todėl rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių.

11. Ką daryti asmenims, kurie globoja pagyvenusius asmenis, gyvenančius pasienio zonoje, tačiau su jais neturi giminystės ryšių?

Asmenys, kurie geba kitais būdais įrodyti, kad jie yra atitinkamo pasienio ruožo teritorijos gyventojo globėjas (pvz. pateikia seniūnijos pažymą apie globos ar priežiūros  faktą) ir turi asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę atvykti į pasienio ruožo teritoriją be specialaus leidimo.

12. Ar seniūnija gali deklaruoti kūdikį tėvų gyvenamojoje vietoje, jei ši vieta patenka į nepaprastąja padėtimi  draudžiamą deklaruoti teritoriją?

Taip gali, nes draudžiama pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą, deklaruojant ją teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis. Gimdamas kūdikis nuolatinės gyvenamosios vietos nekeičia, todėl nepatenka į draudimą.

13. Ką daryti asmenims, kurie faktiškai gyvena pasienio ruožo teritorijoje, tačiau neturi ten nekilnojamojo turto ir nėra deklaravę gyvenamosios vietos?

Asmenys, kurie geba kitais būdais įrodyti, kad jie yra atitinkamo pasienio ruožo teritorijos gyventojai (pvz. pateikę galiojančią nuomos sutartį, seniūnijos pažymos apie faktinę gyvenamąją vietą ar kitus dokumentus patvirtinančius nuolatinio gyvenimo atitinkamoje vietoje  faktą) ir turi asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę atvykti į pasienio ruožo teritoriją be specialaus leidimo.

Asmenims, kurie neturi jų faktinį gyvenimą atitinkamoje teritorijoje įrodančių dokumentų, reikia kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą dėl leidimo atvykti į atitinkamą teritoriją gavimo.

14. Ar galima pakeisti gyvenamosios vietos deklaraciją elektroniniame valdžios portale?

Vadovaujantis Regisrtų centro (RC)  informacija, klientai bandydami per RC savitarną deklaruoti gyvenamąją vietą nepaprastos padėties zonoje to padaryti negalės.  Jie bus informuoti apie tai specialiu pranešimu.

15. Ar į nepaprastosios padėties teritoriją galės atvykti Lietuvoje teisėtai esantys užsieniečiai?

Nei Nepaprastosios padėties įstatymas, nei Seimo nutarimas nedaro skirtumo tarp Lietuvos piliečių ir teisėtai Lietuvoje esančių užsieniečių – pastarųjų teisės (bei šių teisių ribojimai) yra tokios pačios kaip piliečių.

16. Ar galės lankytis Nevyriausybinės organizacijos (NVO) teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Jei NVO norės patekti į pasienio zoną, turės gauti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) leidimą. Patekti į kitas teritorijas leidimas nereikalingas. Dėl patekimo į užsieniečių apgyvendinimo objektus, kuriuose paskelbta nepaprastoji padėtis, taikomos tų objektų veiklą reglamentuojančios taisyklės.

17. Ar galima rengti privačią šeimos šventę, renginį nepaprastosios situacijos zonoje?

Privačios ar šeimos šventės pasienio ruože nėra draudžiamos, tačiau jose dalyvauti be Valstybės sienos apsaugos tarnybos leidimų gali tik pasienio ruože nekilnojamą turtą turintys, gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, artimi giminaičiai. Kitiems asmenims, norintiems atvykti į privačią ar šeimos šventę reikia kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą dėl individualaus leidimo.

18. Ar bus galima važiuoti į sanatoriją Druskininkuose?

Taip, bus galima. Leidimas judėti reikalingas tik 5 km atstumu nuo Lietuvos–Baltarusijos sienos esančioje zonoje.

19. Ar Druskininkų gyventojams arba miesto svečiams reikės leidimų?

Druskininkų miestas patenka į nepaprastosios padėties zoną, tai nėra pasienio ruožas, todėl leidimų nei gyventojams, nei svečiams nereikės. Tačiau pareigūnai galės vykdyti patikrinimui, siekiant nustatyti ar nėra gabenami migrantai.

20. Ar nebus ribojamas krovinių eismas?

Krovinių eismas ribojamas nebus.

21. Ar galima bus vykti į sodybą, esančią pasienio ruožo teritorijoje?  

Jei į sodybą vyksta savininkas ar ten gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo, leidimo nereikia.

22. Kokie dokumentai reikalingai asmeniui, norinčiam įrodyti, kad jis gyvena teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Rekomenduojama turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymėjimą ar nekilnojamo turto nuosavybės dokumentus.

Pastaba: fiktyviai deklaruoti gyvenamąją vietą draudžiama.

23. Ar teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, gali būti ribojamas mobilusis ar interneto ryšys?

Šis ribojimas galėtų būti taikomas tik neteisėtiems migrantams, esantiems apgyvendinimo vietose, siekiant užtikrinti Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ 2 straipsnio 1 punkto nuostatų įgyvendinimą.

24. Ar galima organizuoti viešuosius, kultūrinius, privačius renginius, susirinkimus teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis?

Seimo nutarime „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ numatytas susirinkimų draudimas teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis. Susirinkimas šiame kontekste suprastinas tik atsižvelgiant į Susirinkimų įstatyme pateiktą sampratą, kad tai taikus asmenų susibūrimas, skirtas jų pažiūroms ir viešajai nuomonei laisvai reikšti ir asmenybės pilietinio aktyvumo raiškai visuomenėje ir valstybėje užtikrinti. Atsižvelgiant į tai, draudžiami tik susirinkimai, patenkantys į Susirinkimų įstatymo draudimų taikymo sritį, kiti renginiai nėra draudžiami.

25. Ar bus galima patekti pas gydytoją / notarą ir kt.?

Priklausomai nuo teritorijos, į kurią norima patekti, taikomi skirtingi reikalavimai. Norint patekti į pasienio ruožą, VSAT leidimas reikalingas, kitur leidimas nereikalingas. Išduodant leidimus, dėl kiekvieno atvejo bus sprendžiama individualiai, tačiau bus būtina turėti tą atvejį pagrindžiančius dokumentus.

26. Ar galės vykti suplanuoti kultūriniai renginiai Šalčininkų ir Eišiškių miestuose?

Taip, suplanuoti renginiai, jeigu tai nėra susirinkimai, galės vykti.

27. Ar į Šalčininkų rajono savivaldybės teritoriją (Šalčininkų miestą) galės atvykti iš anksto pakviestos delegacijos iš Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo klausimams aptarti?

Taip, delegacijos galės atvykti, tačiau turės gauti leidimus. Atsižvelgus į susidariusią padėtį, raginame susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ir nukelti vizitus.

28. Ar Lietuvos piliečiai galės išvykti į Baltarusiją trumpalaikių kelionių, pavyzdžiui, aplankyti tėvų?

Taip, Lietuvos piliečiai, kurie turės visus reikalingus dokumentus sienai kirsti (pvz.: vizą, išvykimo priežastį nurodančius dokumentus), galės išvykti, tačiau VSAT sargybos vyresnysis kiekvieną atvejį vertins individualiai.

Nors pasienyje susidariusi padėtis ir yra kontroliuojama, tačiau kelia saugumo rizikų, taip pat būtina užtikrinti netrukdomą pareigūnų darbą saugant sieną, todėl rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių.

29. Ar galės veikti šaudyklos?

Šaudyklų veikla, medžioklė bei kita ūkinė ir/ar laisvalaikio veikla nebus ribojama, nebent bus nustatyta kitų rizikų. Tačiau galioja ribojimas vykti į nepaprastosios padėties pasienio ruožo teritoriją. Įvertinant įstatyminį reguliavimą, atkreiptinas dėmesys, kad tai, jog asmuo vyksta pvz. į medžioklę, negali būti laikoma pakankamu pagrindu jam vykti į atitinkamą teritoriją ir tokį asmenį (t.y. nesantį atitinkamos teritorijos gyventoju bei neturintį VSAT leidimo į ją atvykti) faktiškai aptikus pasienio ruožo teritorijoje, jam kiltų atsakomybė už neteisėtą atvykimą į atitinkamą teritoriją.

30. Ar įsigaliojus nepaprastajai padėčiai, galimos medžioklės teritorijose pasienio ruože (5 km nuo valstybinės sienos) ir nepaprastosios teritorijos ruože (plius 5 km) ribose. Jei taip, tai kokiu būdu tai turi būti daroma. Ar reikia gauti leidimo iš pasienio ar kt. Jei minėtose dviejose teritorijose medžioklė nebus leidžiama, tai ar ji galima likusiuose būrelio teritorijose, kurios nepatenka į minėtas dvi zonas.

Medžioklės pasienio ruože nėra draudžiamos, tačiau jose dalyvauti be Valstybės sienos apsaugos tarnybos leidimų gali tik pasienio ruože nekilnojamą turtą turintys ir gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, apie medžioklę reikia pranešti Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Dėl didelės grėsmės pasienio ruože dirbantiems pareigūnams prašoma pasienio ruože nemedžioti arba apskritai atsisakyti medžioklių nepaprastosios padėties metu. Medžioklė nėra pagrindas patekti į pasienio ruožo teritoriją ir nėra pagrindas tam, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba išduotų leidimą.

31. Ar kurjeriams, prekių tiekėjams ar kitiems tarpininkavimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams reikalingas leidimas, norint vykdyti savo veiklą pasienio ruožo teritorijoje?

Ne, leidimas nėra reikalingas.

32. Kokios paslaugos yra būtinosios, t.y. kurias galima teikti pasienio ruožo teritorijoje neturint VSAT išduoto leidimo, o tik konkretų atvejį pagrindžiančius dokumentus?

Visoms darbo santykiais saistomoms paslaugoms VSAT leidimas nėra reikalingas. Žiniasklaidos atstovams yra atskiras VSAT aprašas.

33. Ar galima išsinuomoti kaimo turizmo sodybą, esančią pasienio ruožo teritorijoje?

Jei į kaimo turizmo sodybą vyks savininkas ar ten deklaruotas asmuo leidimo nereikės. Jei į kaimo turizmo sodybą vyks asmuo paslaugai gauti – nereikės, jei turės patvirtinančius dokumentus, kad sumokėjo/rezervavo už nakvynę, kitas paslaugas.

 

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl patekimo į teritorijas, kur paskelbta nepaprastoji padėtis, prašome kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos ir Vilniaus pasienio rinktines. Kontaktus rasite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-20