>

DARBO UŽMOKESTIS (I). PAGRINDINIAI PAKEITIMAI

Pagrindiniai pakeitimai

 

  • Pareigybių grupių skaičius sumažinamas nuo 15 iki 10, todėl sumažės pareiginės algos persidengimai, bus aiškesnė pareigybių hierarchija, motyvacija daryti karjerą.
  • Pareiginei algai apskaičiuoti bus taikomas naujas bazinis dydis 1785,4 EUR, todėl Statuto projekte nustatyti perskaičiuoti pareiginės algos koeficientai.
  • Padidinami visų pareigybių grupių minimalūs pareiginės algos koeficientai, dėl to faktiškai pareiginė alga padidės 5711 pareigūnų, kurių pareiginė alga nesieks Statuto projekte nustatytos minimalios pareiginės algos. VRM įstaigose pareiginė alga padidės 2859 pareigūnams iš 15054 (19 proc.) (6-10 pareigybių grupėse).
  • Priedas už laipsnį inkorporuojamas į pareiginės algos koeficientą, todėl padidės priedas už tarnybos stažą, didės apmokėjimas už viršvalandinį darbą ir priemokos, nes jie bus skaičiuojami nuo didesnės pareiginės algos (su laipsnio priedu).
  • Priedas už tarnybos stažą negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos (šiuo metu 30 proc.), tačiau gaunantiems šį priedą didesnį, jis nebus mažinamas. Bet išliks galimybė ir toliau didinti pareiginę algą turintiems didesnį stažą.
  • Dėl minimalių koeficientų padidinimo ir priedo už tarnybos stažą padidėjimo vieno pareigūno darbo užmokestis „ant popieriaus“ padidės vidutiniškai 80 eurų.  

 

 STATUTO PROJEKTO PAREIGYBIŲ GRUPĖS IR MINIMALŪS PAREIGŪNŲ PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI

Pareigybių grupės

Pareigybės pagal Statuto projektą

 

Galiojantys minimalūs koeficientai su priedu už laipsnį,

(naujas BD)

Galiojanti minimali alga su priedu už laipsnį, EUR

Statuto projekto minimalūs koeficientai

 (naujas BD)

Statuto projekto minimali pareiginė alga su priedu už laipsnį,

EUR

Pareigūnų skaičius, kuriems padidės pareiginė alga

1

Centrinės įstaigos vadovas

1,74

3105

2,35

4194

0

2

Centrinės įstaigos vadovo pavaduotojas

1,52

2712

1,71

3051

0

3

 Statutinės įstaigos vadovas, pasienio rinktinės vadas, mokyklos viršininkas, centrinės statutinės įstaigos valdybos viršininkas, centrinės statutinės įstaigos štabo viršininkas, biuro viršininkas, vyriausiojo policijos komisariato viršininkas

1,52

2712

1,55

2766

0

4

Statutinės įstaigos vadovo pavaduotojas, pasienio rinktinės vado pavaduotojas, mokyklos viršininko pavaduotojas, centrinės statutinės įstaigos valdybos viršininko pavaduotojas, biuro viršininko pavaduotojas, vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas, dalinio vadas, valdybos viršininkas, rinktinės vadas, komisariato viršininkas, kalėjimo viršininkas, posto viršininkas, specialusis atašė, statutinės įstaigos patarėjas

1,00

1785

1,39

2480

1

5

 Dalinio vado pavaduotojas, valdybos viršininko pavaduotojas, tarnybos viršininkas, pasienio užkardos vadas, skyriaus viršininkas, posto viršininko pavaduotojas, centro viršininkas, posto pamainos viršininkas, eskadrilės vadas, orlaivio vadas, patarėjas

0,95

1695

1,22

2177

8

6

 Pasienio užkardos vado pavaduotojas, komandos viršininkas, kuopos vadas, skyriaus viršininko pavaduotojas, tarnybos viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas, laivo vadas, vyriausiasis tyrėjas, vyriausiasis specialistas, vyriausiasis inspektorius, vyriausiasis lakūnas, vyresnysis lakūnas

0,92

1642

1,10

1963

328

7

 Vyriausiasis laivavedys, vyresnysis laivavedys, vyresnysis tyrėjas, vyresnysis specialistas, vyresnysis inspektorius, lakūnas

0,78

1392

0,99

1767

501

8

 Pamainos vadas, būrio vadas, tyrėjas, specialistas, inspektorius, vyriausiasis kovotojas, laivavedys

0,72

1285

0,88

1570

271

9

 Skyrininkas, kovotojas, jaunesnysis specialistas, jaunesnysis tyrėjas, vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas, vyriausiasis patrulis, vyriausiasis postinis

0,63

1124

0,76

1356

1477

10

 Vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, ugniagesys gelbėtojas, vyresnysis pasienietis, pasienietis

0,58

1035

0,65

1160

273

 

Iš viso:

 

 

 

 

2859

 

DARBO UŽMOKESČIO PADIDĖJIMAS Į PAREIGINĖS KOEFICIENTĄ ĮTRAUKUS TIK PRIEDĄ UŽ LAIPSNĮ (PAVYZDŽIAI)

Pareigybė

Pareiginės algos koeficientas pagal Statutą

Priedas už laipsnį

Priedas už stažą, proc.

Darbo užmokestis pagal Statutą, EUR*

Pareiginės algos koef.pagal Statuto projektą

Darbo užmokestis pagal Statuto projektą (inkorporavus priedą už laipsnį), EUR**

Darbo užmokesčio padidėjimas

Vyriausiasis tyrėjas

9,59

1,2

25

2452,88

1,12

2508,68

+55,80

Jaunesnysis specialistas

6,2

0,8

15

1474,98

0,73

1497,30

+22,32

Ugniagesys gelbėtojas

5,9

0,6

29

1527,25

0,68

1559,61

+32,36

* Darbo užmokestis pagal galiojantį Vidaus tarnybos statutą = pareiginė alga + priedas už laipsnį + priedas už stažą („ant popieriaus“).
** Darbo užmokestis pagal Vidaus tarnybos statuto projektą = pareiginė alga kartu su priedu už laipsnį + priedas už stažą („ant popieriaus“).

 

DARBO UŽMOKESČIO PADIDĖJIMAS PAGAL STATUTO PROJEKTĄ PADIDĖJUS MAŽIAUSIAM PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTUI IR ĮTRAUKUS PRIEDĄ UŽ LAIPSNĮ (PAVYZDŽIAI)

Pareigybė

Pareiginės algos koeficientas pagal Statutą

Priedas už laipsnį

Priedas už stažą, proc.

Darbo užmokestis pagal Statutą, EUR*

Pareiginės algos koeficientaspagal Statuto projektą

Darbo užmokestis pagal Statuto projektą, EUR**

Darbo užmokesčio padidėjimas

 

Specialistas

5,7

0,9

10

1333,62

0,88

1728,27

+394,65

Jaunesnysis specialistas

5,2

0,8

9

1203,05

0,76

1479,03

+275,98

Ugniagesys gelbėtojas

4,9

0,6

18

1187,05

0,65

1369,40

+182,35

Ugniagesys gelbėtojas

4,9

0,6

6

1077,68

0,65

1230,14

+152,46

* Darbo užmokestis pagal galiojantį Vidaus tarnybos statutą = pareiginė alga + priedas už laipsnį + priedas už stažą („ant popieriaus“).
** Darbo užmokestis pagal Vidaus tarnybos statuto projektą = pareiginė alga kartu su priedu už laipsnį + priedas už stažą („ant popieriaus“).

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-25