>

DARBO UŽMOKESTIS (IV). PRIEDAS UŽ LAIPSNĮ

Paaiškinkite, kuo Jums užkliuvo priedas už laipsnį? Dabar jausmas kad pareigūnus sulygino su darbo biržos darbuotojais.

Atsisakymas priedo už laipsnį visiškai nuvertina laipsnio institutą. Laipsnis tampa beverčiu pareigūno karjeroje.

  • Statuto projektu priedas už laipsnį inkorporuotas į pareiginę algą įgyvendinant Valstybės tarnybos pertvarkos II etapą ir siekiant suvienodinti priedo už laipsnį/rangą reguliavimą visose tarnybose, kuriose dirba pareigūnai. Todėl analogiškai priedas už tarnybinį rangą jau inkorporuotas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą.

Taip pat įgyvendinant Valstybės tarnybos pertvarkos II etapą pagal parengtus ir pateiktus Seimui projektus į pareiginę algą bus inkorporuojamas tarnybinis rangas Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams pagal Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimo projektą, diplomatams į pareiginę algą bus inkorporuojamas diplomatinis rangas pagal Diplomatinės tarnybos įstatymo projektą

Inkorporavus priedą už laipsnį į pareiginę algą, Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse bus nustatyta pareigūnų turimų laipsnių įtaka pareiginei algai.

Statuto projektu taip pat nustatomos garantijos, kad pareigūno turimas laipsnis nebus mažinamas.

Statuto pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigūnams, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus pareigūnus, suteikti nekariniai pareigūnų laipsniai (toliau – laipsniai) paliekami tol, kol jiems naujo Statuto 25 straipsnyje nustatyta tvarka galės būti suteikti aukštesni laipsniai.

To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigūnui suteiktas laipsnis yra žemesnis negu naujo Statuto priede nustatytas jo einamas pareigas atitinkantis laipsnis, pareigūnui per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo suteikiamas naujo Statuto priede nustatytas jo einamas pareigas atitinkantis laipsnis.“

 

Kodėl nutylėta, kad bus ir laipsniai sumažinti, iš komisaro į komisarą inspektorių?

Komandos viršininkas (vadovas) vidaus tarnybos majoras ir vyriausiasis specialistas (pavaldinys) vidaus tarnybos kapitonas, o pagal naują Statutą vidaus tarnybos majoras pažeminamas iki vidaus tarnybos kapitono.

Ar vyriausiems tyrėjams tikrai bus atimtas komisaro laipsnis?

  • Atkreiptinas dėmesys, kad Statuto projektu sumažinamas pareigybių grupių skaičius ir 15 pareigybių grupių pareigybės perskirstomos į 10 pareigybių. Atsižvelgus į tai, buvo būtina koreguoti laipsnius ir sumažinti jų skaičių, todėl kai kurioms pareigybėms laipsnis padidės, o kai kurioms gali sumažėti. Tačiau pareigūno turimas laipsnis Statuto įsigaliojimo dieną, t. y. 2024 m. sausio 1 d., nebus mažinamas.

Statuto pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigūnams, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus pareigūnus, suteikti nekariniai pareigūnų laipsniai (toliau – laipsniai) paliekami tol, kol jiems naujo Statuto 25 straipsnyje nustatyta tvarka galės būti suteikti aukštesni laipsniai.

To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigūnui suteiktas laipsnis yra žemesnis negu naujo Statuto priede nustatytas jo einamas pareigas atitinkantis laipsnis, pareigūnui per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo suteikiamas naujo Statuto priede nustatytas jo einamas pareigas atitinkantis laipsnis.“

Atnaujinimo data: 2023-10-25