>

DARBO UŽMOKESTIS (V). PRIEDAS UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ

Esminiai priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą reguliavimo pakeitimai

  • Priedas už tarnybos stažą negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos (šiuo metu 30 proc.).
  • Vienas iš pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijų yra tarnybos patirtis (tarnybos stažas), todėl Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse vidaus reikalų ministras nustatys galimybę didinti pareiginę algą, kai stažas didesnis kaip 20 metų, taip įvertinant didesnę pareigūnų tarnybos patirtį už darbą toje pačioje statutinėje įstaigoje, jei didesnė patirtis kuria pridėtinę vertę, didinant pvz. po 2 proc. kas 2 metus.
  • Tiems, kurie šiuo metu gauna priedą už stažą 20 proc. ir didesnį, jis nebus mažinamas visą tarnybos laiką, o darbo apmokėjimo sistemoje bus galimybė ir toliau didinti pareiginę algą turintiems didesnį stažą, todėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis mažėti neturėtų.

 

Man asmeniškai svarbiausias lūkestis buvo po 20 metų gauti pareigūno pensiją, kur jis pradingo?

Vidaus tarnybos statuto projekte nėra normų, reglamentuojančių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. galioja Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatos, pagal kurias pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos pareigūnams, ištarnavusiems 25 metus.

 

Kaip naujasis Statutas prisidės prie to, kad pareigūnai, turintys didelį stažą, liktų tarnyboje?

Motyvavimas skirtas tik tiems pareigūnams, kurie jau ištarnavo 10-15 metų ir „neturi kur dingti“. Naujų pareigūnų neįmanoma bus pritraukti, nuimant priedus už ištarnautą laiką nuo 30 iki 20 proc., o ir pensijų sulaukę pareigūnai paliks tarnybą (ypač sužinoję apie planuojamą pareigūnų pensijų įstatymo projektą). Planas užkišti skyles pensininkais - rezervistais - gryna utopija. Jūs ir patys teigiate, kad per 3 metus "pabėgs" 35 proc. pareigūnų.

Priedas už tarnybos stažą negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos (šiuo metu 30 proc.), tačiau gaunantiems šį priedą didesnį, jis nebus mažinamas visą tarnybos laiką. Taip pat vienas iš pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijų yra tarnybos patirtis (tarnybos stažas), todėl Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse vidaus reikalų ministras galės nustatyti galimybę didinti pareiginę algą, kai stažas didesnis kaip 20 metų.

 

Dėl priedo už stažą, dabar jis įeina į sumą pinigų, pagal kurią skaičiuojama pensija, sumažinus iki 20 proc. ar kiti priedai (kompensacija už 20-30 tarnybos metų stažo priedą) į pensiją skaičiuosis?

Pareigūnams, kurie šiuo metu gauna priedą už tarnybos stažą 20 proc. ir didesnį, jis nebus mažinamas visą tarnybos laiką, todėl šis mokamas priedas bus įtrauktas į pareigūno darbo užmokestį pareigūno valstybinei pensijai skirti.
 

Siūloma priedą už stažą didinti ir mokėti iki 20 metų, o toliau gali būti reguliuojama poįstatyminiais aktais. Neaišku tada kodėl išvis siūloma 20 m., galėtų nebūti ir viską reguliuoti poįstatyminiais aktais arba palikti 30 metų. Todėl dabartiniu siūlymu netiesiogiai pasakoma, kad kam virš 20 m. stažo, verta pagalvoti apie išėjimą, manau dauguma taip ir supras.

Jeigu pagal statutą reikia ištarnauti 25 m., tai kodėl nebuvo galima numatyti ir priedą už stažą 25 procentus?

Rengiant Vidaus tarnybos statuto projektą atsižvelgta į 2023 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymą Nr. XIV-2011 (toliau – Pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1985 (toliau – Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas), kurie įsigalios 2024 m. sausio 1 d., siekiant suderinti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nuostatas su Pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymu, įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomos Valstybės tarnybos pertvarkos II etapą. Todėl Vidaus tarnybos statuto projekte, analogiškai kaip ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatyme, įtvirtintas reglamentavimas, pagal kurį priedas už stažą negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos.

Priedo už stažą maksimalus dydis nustatomas atsižvelgus į Valstybės tarnybos pertvarkos principus, kurie įtvirtinami visose tarnybose, įskaitant valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams ir kt.

Pažymime, kad tiems, kurie šiuo metu gauna priedą už tarnybos stažą 20 proc. ir didesnį, jis nebus mažinamas visą tarnybos laiką, o darbo apmokėjimo sistemoje bus galimybė ir toliau didinti pareiginę algą turintiems didesnį tarnybos stažą, todėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis mažėti neturėtų.

Be to, nuo tarnybos stažo priklausys suteikiamų kasmetinių atostogų trukmė, tam tikros išmokos ar kompensacijos, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis baigus tarnybą.

 

Stažas virš 20 metų bus „užsaldomas“ gruodžio 31 dienai ar 2024-01-01?

Įsigaliojus Vidaus tarnybos statuto projekto nuostatoms 2024-01-01 vidaus tarnybos stažas, taip pat ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, ir toliau bus skaičiuojami, tačiau priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudarys ne daugiau kaip 20 proc. pareiginės algos. Nuo tarnybos stažo priklausys suteikiamų kasmetinių atostogų trukmė, tam tikros išmokos ar kompensacijos, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis baigus tarnybą.

Priedo už stažą maksimalus dydis 20 proc. nustatomas atsižvelgus į Valstybės tarnybos pertvarkos II etapo principus, kurie įtvirtinami visose tarnybose, įskaitant valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnus, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus ir kt.

Atnaujinimo data: 2023-10-24