>

Ar bus ateityje išsprendžiama situacija, kad donoras pareigūnas negali gauti donoro pensijos priedo, kadangi negali gauti kelių valstybinių pensijų. Kalbėjau su kraujo centru, teigė, kad situacija nelogiška ir tikisi kad ateityje bus tai išspręsta, nes donorystė neatlyginama kaip seniau buvo ir donoro pensija negalima.

 • Šis klausimas nesusijęs su Statuto projekte nustatytu reguliavimu.
   

Kokiu būdu galėčiau dabar sužinoti, kokia man būtų skiriama pareigūno pensija, jei nuspręsčiau palikti tarnybą? Kaip suprantu, dabar pensijos dydį galiu sužinoti tik kai pateikiu prašymą išeiti iš tarnybos. Tai padėtų man planuojant ateitį ir manau motyvuotų ilgiau padirbėti, siekiant didesnės pensijos.

 •  Pasikonsultuoti dėl tarnybos stažo valstybinei pensijai skirti ir preliminaraus valstybinės pensijos dydžio galėtumėte su Jūsų statutinės įstaigos personalo tarnybos darbuotojais, nes Jūsų įstaiga tvarko su Jūsų tarnyba susijusius duomenis.

 

Ar būtų įmanoma pensijos sulaukusiam pareigūnui kaip ir kitose šalyse yra gauti pensiją ir toliau likti tarnyboje?

 • Dabartiniu metu tokios galimybės nėra, nes pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą tarnaujantiems pareigūnams valstybinės pensijos nemokamos, išskyrus našlių pensijas.


Pakomentuokit prašau pensijų pokyčius plačiau.

 • Statuto projektu jokie esminiai pokyčiai dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nenumatyti.
  Vienintelis siūlomas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimas – siekiant užtikrinti socialinę garantiją pareigūnams, kurie, esant tarnybiniam būtinumui, buvo perkelti į karjeros valstybės tarnautojo pareigas karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų situacijų ar ekstremaliųjų įvykių atveju, kad jų perkėlimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas laikas būtų įskaitomas į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti.
   

O kodėl nematome pensijų įstatymo projekto?

 • Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas paskelbtas internete.

Atnaujinimo data: 2023-10-24