>

Pareigybių grupių skaičiaus sumažinimas ir pavaldinio su vadovu sukėlimas į vieną pareigybių grupę, taip pat laipsnių „nuėmimas“ ar sulyginimas, eliminuoja vieną iš pagrindinių statutinės tarnybos principų – karjeros principą.

  • Tai, kad vadovas ir pavaldinys gali būti vienoje pareigybių grupėje, dar nereiškia, kad nelieka karjeros principo, nes šioms pareigybėms bus nustatomi skirtingi pareiginės algos koeficientai ir reikalavimai. Tai bus nustatoma statutinės įstaigos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje.
     

Kokiai pareigybių grupei bus priskirti būrių vadai ir kuopų vadai?

  • Būrio vadas bus priskirtas 8 pareigybių grupei, o kuopos vadas – 6 pareigybių grupei.

 

Pareigybių grupių skaičius Statuto projektu sumažinamas nuo 15 iki 10.

Kaip perskirstomos pareigybės iš esamų pareigybių grupių į naujas pareigybių grupes Statuto projekte pateikiama lentelėje.

Pareigybių grupė pagal Statuto projektą

Dabartinė pareigybių grupė

Pareigybės pavadinimas

Dabartiniai mažiausi koeficientai grupėse be priedo už laipsnį

Statuto projektu siūlomas mažiausias koeficientas (naujas bazinis dydis)

1

1

Centrinės statutinės įstaigos vadovas

15,2

2,35

2

2

Centrinės statutinės įstaigos vadovo pavaduotojas

13,2

1,71

3

3

Statutinės įstaigos vadovas, pasienio rinktinės vadas, mokyklos viršininkas, biuro viršininkas, vyriausiojo policijos komisariato viršininkas

13,2

1,55

3

4

centrinės statutinės įstaigos štabo viršininkas,

11,2

1,55

3

5

centrinės statutinės įstaigos valdybos viršininkas

10,2

1,55

4

4

Statutinės įstaigos vadovo pavaduotojas, pasienio rinktinės vado pavaduotojas, mokyklos viršininko pavaduotojas, biuro viršininko pavaduotojas, vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas, dalinio vadas, statutinės įstaigos patarėjas

11,2

1,39

4

5

valdybos viršininkas, kalėjimo viršininkas, specialusis atašė,

10,2

1,39

4

6

centrinės statutinės įstaigos valdybos viršininko pavaduotojas, komisariato viršininkas, posto viršininkas,

8,4

1,39

4

7

rinktinės vadas,

7,9

1,39

5

5

Dalinio vado pavaduotojas, patarėjas,

10,2

1,22

5

6

tarnybos viršininkas, valdybos viršininko pavaduotojas, eskadrilės vadas, orlaivio vadas, pasienio užkardos vadas

8,4

1,22

5

7

skyriaus viršininkas, posto viršininko pavaduotojas, centro viršininkas,

7,9

1,22

5

9

posto pamainos viršininkas,

6,6

1,22

6

7

vyriausiasis lakūnas

7,9

1,1

6

8

Užkardos vado pavaduotojas, komandos viršininkas, tarnybos viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas, laivo vadas, vyriausiasis tyrėjas,

7,6

1,1

6

9

kuopos vadas, skyriaus viršininko pavaduotojas, vyriausiasis specialistas, vyriausiasis inspektorius,

6,6

1,1

7

9

Vyriausiasis laivavedys, lakūnas

6,6

0,99

7

10

vyresnysis tyrėjas, vyresnysis specialistas,

6,5

0,99

7

11

vyresnysis inspektorius,

6

0,99

8

11

būrio vadas, tyrėjas, laivavedys

6

0,88

8

12

pamainos vadas, specialistas, inspektorius, vyriausiasis kovotojas,

5,7

0,88

9

13

Skyrininkas, jaunesnysis specialistas, jaunesnysis tyrėjas,vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas

5,2

0,76

9

14

kovotojas,

5

0,76

10

14

vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, vyresnysis pasienietis

5

0,65

10

15

Ugniagesys gelbėtojas, pasienietis

4,9

0,65

 

Atnaujinimo data: 2023-10-25