>

Perkėlimas į kitas pareigas esant tarnybiniam būtinumui (Vidaus tarnybos statuto projekte)

  •  Siūloma iš esmės neilginti šiuo metu galiojančios perkėlimo tarnybinio būtinumo atvejais trukmės ir nustatyti, kad pareigūnas be jo rašytinio sutikimo gali būti perkeltas į kitas aukštesnes, lygiavertes arba žemesnes pareigūno pareigas toje pačioje ar kitoje statutinėje įstaigoje (padalinyje), priklausančioje tai pačiai statutinių įstaigų sistemai, iki 6 mėnesių, kai pareigūnai perkeliami į tos pačios apskrities teritorijoje esančią statutinę įstaigą (padalinį), o kai pareigūnai perkeliami į kitos apskrities teritorijoje esančią statutinę įstaigą (padalinį) – iki 3 mėnesių. Iš viso ne daugiau kaip 6 mėn. per 3 tarnybos metus.

Atnaujinimo data: 2023-11-30