>

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSITRAUKIMO NUSTATANT PAREIGŪNŲ TARNYBOS SĄLYGAS DIDINIMAS

Statuto projekte nustatyta, kad šakos kolektyvinėse sutartyse bus galimybė susitarti:

  • Dėl papildomų pareigūnų skatinimo atvejų ir būdų;
  • Dėl pareigūnų atlygintinos materialinės žalos dydžio, išskyrus atvejus, kai žala padaryta tyčia, ir jos atlyginimo tvarkos;
  • Dėl pamainomis dirbančių pareigūnų darbo dienos (pamainos) trukmės ir suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmės, laikantis Statute nustatytų reikalavimų, taip pat dėl papildomo poilsio laiko trukmės;
  • Dėl Statute nustatytų pašalpų, išmokų ar kompensacijų kitokių mokėjimo sąlygų ir tvarkos.

Atnaujinimo data: 2023-10-24