>

Kada planuojamas kelionės į darbą išlaidų didinimas? Dabar policijos pareigūnai gauna 42 eurų per mėnesį kompensacijas, tuo tarpu kitos tarnybos (VST, VSAT) gauna žymiai daugiau...

Ar bus didinamas pravažiavimo dydis, t. y. ar bus mokamas 100 procentų paskaičiuotos sumos. Ar važiavimo išlaidų kompensavimas bus vienodas visų įstaigų pareigūnams, ar kaip šiuo metu visur skirtingas.
 

 Jeigu Lietuvos Respublikos Seime bus pritarta Statuto projektui, bus rengiami Statuto įgyvendinamieji teisės aktai. Įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo etape vertinsime galimybę peržiūrėti keisti kompensacijų dydžius, tačiau turime pastebėti, kad papildomų lėšų poreikis važiavimo išlaidų kompensacijoms padidinti 2024 m. biudžeto projekte nebuvo suplanuotas.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-24