BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Neteisėtų migrantų priėmimas 5
  • Paprastai stovyklose paskiriamos atskiros erdvės užsiimti religinėmis praktikomis, o jeigu tokia erdvė neužtikrinama, patys žmonės, kurie praktikuoja religiją, pasirūpina, kad tokia vieta stovykloje atsirastų. Pavyzdžiui, Užsieniečių registracijos centre (URC) viena palapinė buvo skirta meldimuisi, kitose stovyklose žmonės patys atskiria ir pagal galimybes įsirengia tokią erdvę.
   Religijos laisvė yra viena iš fundamentalių žmogaus teisių. Ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, laikant pamaldas, mokant tikėjimo, jį praktikuojant ar atliekant apeigas.

   Atnaujinta: 2021 09 06

  • Migrantų šeimos visada apgyvendinamos kartu. Vaikai negali būti atskirti nuo tėvų. 

   Atnaujinta: 2021 09 06

  • Jeigu prieglobsčio prašytojas nepilnametis, pirminiai veiksmai atliekami dalyvaujant bent vienam iš jo tėvų (įtėvių) arba kitam teisėtam atstovui, su kuriuo nepilnametis prieglobsčio prašytojas atvyko į Lietuvą. Jeigu prieglobsčio prašytojas yra nelydimas nepilnametis, pirminiai veiksmai atliekami dalyvaujant įgaliotam atstovui ir vaikų teisių apsaugos institucijos atstovui.

   Atnaujinta: 2021 09 06

  • Visiems užsieniečiams atliekami testai dėl COVID-19 ligos ir, kol laukiama rezultatų, jie izoliuojami. Tuo metu tikslinamos migrantų patekimo į Lietuvą aplinkybės, atliekami tyrimai, sprendžiamas klausimas dėl sulaikytųjų apgyvendinimo vietų.
   Daugelis migrantų, neteisėtai kirtusių Lietuvos sieną, pasiprašo prieglobsčio.
   Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuojamas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja šiuos prašymus ir sprendžia, ar yra pagrindo jiems suteikti prieglobstį. Kol kas nė vienam atvykusiam migrantui prieglobstis nėra suteiktas.
   Jei nėra priežasčių suteikti prieglobstį, organizuojamas neteisėtų migrantų grąžinamas į kilmės šalį. Situaciją apsunkina tai, kad daugelis šių asmenų atvyksta be jokių dokumentų.

   Atnaujinta: 2021 09 06

  • Visi asmenys, kurie į Lietuvos teritoriją bando patekti neleistinoje vietoje, yra sulaikomi. Tai galioja ne tik neteisėtiems migrantams, tačiau ir bet kuriems kitiems asmenims, kurie į Lietuvą arba iš jos bando vykti ne per veikiančius pasienio kontrolės punktus.

   Atnaujinta: 2021 09 06