BDAR

Lietuva yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, todėl privalo priimti ir nagrinėti kiekvieną prieglobsčio prašymą. Pabėgėlių teises reglamentuoja Ženevos konvencija, kurią Lietuva yra ratifikavusi, bei kiti Europos Sąjungos (ES) ir tarptautiniai teisės aktai. Lietuvos pasienio pareigūnai, vykdydami mūsų šalies tarptautinius įsipareigojimus, neteisėtus migrantus privalo sulaikyti. 

Migrantus, kurie Lietuvą pasiekia neteisėtai kirtę sieną, laikinai apgyvendinus Užsieniečių registracijos centre (URC), dėl jų pradedamos teisinės procedūros. Daliai pabėgėlių, atsižvelgus į prašymo aplinkybes, suteikiamas politinis prieglobstis, kiti turi būti kuo greičiau sugrąžinti į savo kilmės šalis. Kiekvienas prieglobsčio prašymas yra vertinamas individualiai Migracijos departamento specialistų.

  • Aktyvūs veiksmai:

Lietuva maksimaliai telkia ir toliau telks tiek vietines, tiek tarptautines pajėgas. Kol kas neteisėti migrantai apgyvendinami URC, taip pat VSAT užkardose, laikinai, t. y. karantinavimosi laikotarpiu, dalis migrantų apgyvendinami savivaldybių suteiktose patalpose.

Jau pradėtas įrengti palapinių miestelis ir būtinas humanitarines sąlygas atitinkantis angaras, kur galėsime apgyvendinti daugiau migrantų, užtikrinti jų ir vietinių gyventojų saugumą, būtinas sanitarines sąlygas, maisto tiekimą.

Taip pat šiuo metu VSAT vykdo modulinių namelių įsigijimo procedūras. Šiuose nameliuose galėtų laikinai įsikurti keli šimtai žmonių.

  • Politinio poveikio priemonės:
  • Lietuva reaguoja į pasekmes, sulaikydama ir laikinai apgyvendindama neteisėtus migrantus, be to siekiama užkirsti kelią migracijos srautui per Lietuvą. Norima, kad migrantai nebesirinktų Lietuvos kaip tinkamo ir patogaus maršruto patekti į kitas Vakarų Europos šalis. Neteisėta migracija turi būti užkardyta dar šių asmenų kilmės šalyse. Bendradarbiaujama su ES, NATO bei migrantų kilmės šalių atstovais, FRONTEX ir EASO specialistais bei šalių, turinčių didžiausią patirtį sprendžiant neteisėtų migrantų problemą, vadovais, siekiama užkirsti kelią neteisėtų migrantų srautams per Lietuvą ir pagreitinti jų grąžinimą į kilmės šalis.

Visiems užsieniečiams atliekami testai dėl COVID-19 ligos, kol laukiama rezultatų, jie yra izoliuojami. Tuo metu tikslinamos migrantų patekimo į Lietuvą aplinkybės, atliekami tyrimai, sprendžiamas klausimas dėl sulaikytųjų apgyvendinimo vietų.

Daugelis migrantų, neteisėtai kirtusių Lietuvos sieną, pasiprašo prieglobsčio.

Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuojamas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja šiuos prašymus ir sprendžia, ar yra pagrindo jiems suteikti prieglobstį. Kol kas nė vienam atvykusiam migrantui prieglobstis nėra suteiktas. Jei nėra priežasčių suteikti prieglobstį, organizuojamas neteisėtų migrantų grąžinamas į kilmės šalį. Situaciją pasunkina tai, kad daugelis šių asmenų atvyksta be jokių dokumentų.

Siekiant maksimaliai sustiprinti sienos apsaugą, būtina užtikrinti, kad visas pasienio su Baltarusija ruožas būtų stebimas naujausiomis technologijomis. Tai kainuoja daug, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau skyrė papildomai 11,5 mln. eurų stebėjimo sistemoms įrengti. Per artimiausius dvejus metus neapsaugotų pasienio ruožų nebeliks.

Trumpuoju laikotarpiu sienos apsaugos stiprinimui pasitelkta Viešoji saugumo tarnyba, Policijos departamentas, Šaulių sąjunga, Lietuvos kariuomenė bei Frontex.

Dėl neteisėtos migracijos Lietuvoje paskelbta ekstremalioji situacija. Tai leidžia sparčiau vykdyti pirkimo ir kitas procedūras, koordinuoti veiksmus, telkti pajėgumus. Prireikus galima naudoti ir Vyriausybės rezervo lėšas.

Pasienyje jau pradėjo dirbti FRONTEX pareigūnai,  taip pat tarnybą pradėjo Estijos pareigūnai. Bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis – Raudonuoju Kryžiumi ir Maltos Ordinu. Situacija yra tikrai neeilinė, tad visų susitelkimas ieškant geriausių sprendimų labai svarbus.

Užsienio reikalų ministerijos suburta delegacija, kuri vyks į Bagdadą kalbėtis su šios šalies pareigūnais. Taip pat rengiami susitikimai su organizacijomis, turinčiomis patirties su neteisėtais migrantais, siekiame, kad mūsų pareigūnai gautų kuo daugiau jiems reikalingų žinių.

Negalima atmesti, kad visame migrantų sraute gali atsirasti žmonių, kuriems būtinas politinis prieglobstis. Migracijos departamentas, nustatęs tokius asmenis, jų prašymus nagrinės iš esmės bendra tvarka ir užtikrins, kad nė vienas prieglobsčio prašytojas, kuriam reikia apsaugos, nebūtų grąžintas į jį persekiojančią šalį.

Tačiau kol kas visi išnagrinėti prieglobsčio prašymai, pateikti neteisėtai sieną kirtusių migrantų (išskyrus baltarusius), buvo nepagrįsti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-14