Korupcijos prevencija

Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims paprastai išryškėja tik vėliau, susidūrus su korupcijos pasekmėmis (Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa).

Vienas iš Vidaus reikalų ministerijos strateginių tikslų – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, siekiant Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių veiklos viešumo ir atvirumo, vykdomų procedūrų skaidrumo ir jose dirbančių asmenų antikorupcinio sąmoningumo didinimo (Vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija 2016–2018 metų programa).

Gauk atlygį už vertingą informaciją apie korupciją ar kitas nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei.

Informacijos teikimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, jos registravimą, perdavimą nagrinėti, tvarkymą ir pranešėjų apsaugą reglamentuoja Informacijos apie korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas.

Asmenims, suteikusiems vertingos informacijos apie korupciją, gali būti išmokama iki 14 000 EUR vienkartinė piniginė išmoka  Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

Apie korupcijos atvejus praneškite:

  • VRM vidiniu kanalu (Šiuo kanalu informaciją apie pažeidimus teikia VRM, IRD prie VRM, VTD prie VRM, ADIC prie VRM, RPD prie VRM, VšĮ Jungtinio techninio sekretoriato, koncertinės įstaigos VRM Reprezentacinio pučiamųjų orkestro ir VšĮ  Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų esami ir buvę darbuotojai ir asmenys, susiję su minėtomis įstaigomis sutartiniais santykiais)
  • ​VRM pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 8788, 
  • el. paštu pranesk@vrm.lt  arba
  • palikdami pranešimą šioje interneto svetainėje.

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

DĖMESIO: tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo pranešimų linija, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ar pasinaudoti kitais skubios pagalbos kanalais.

Dėkojame, kad pasitikite mumis ir nesate abejingi.

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainės  www.esinvesticijos.lt skiltyje Pranešimas apie korupciją.

Kitus pranešimus ir skundus galima pateikti Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui tel. (8 5) 271 7130 arba faks. (8 5) 271 8551.

Apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus galite pranešti  nemokamu pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 6205, el. paštu prevencija@fntt.lt ar dokumentas@fntt.lt.

Apie policijos pareigūnų korupcinio elgesio atvejus galima pranešti el. paštu imunitetas@policija.lt  arba internete http://imunitetas.policija.lt.

Apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų korupcinio elgesio atvejus galite pranešti internete.

Apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojų korupcinio elgesio atvejus galite pranešti pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6877 arba internete.

Specialiųjų tyrimų tarnybai 

 

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

Teisinė informacija

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-05