BDAR
gdpr

Parama

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo atmintinė (pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-14