BDAR
gdpr

header image

Najczęściej zadawane pytania dotyczące stanu wyjątkowego

Od 10 listopada 00:00 do dn. 15 stycznia 00:00 br. w pasie przygranicznym przy granicy litewsko-białoruskiej i 5 kilometrów w głąb państwa, w miejscach zakwaterowania obcokrajowców oraz w promieniu 200 metrów wokół wprowadzony został stan wyjątkowy.

 

1. Co to jest stan wyjątkowy i dlaczego jest wprowadzany?

Stan wyjątkowy został wprowadzony po raz pierwszy w historii Litwy. Środek ten jest konieczny w celu opanowania kryzysu nielegalnej migracji, spowodowanego wydarzeniami na pograniczu polsko-białoruskim, gdyż takie zagrożenie jest realne również na pograniczu litewskim. Ponadto, widoczne powiązania ze wzniecaniem niepokojów w miejscach zakwaterowania migrantów i na terenie przygranicznym stanowi zagrożenie dla spokoju społecznego. Celem wprowadzenia stanu wyjątkowego jest zapobieżenie możliwym zagrożeniom, wynikającym z napływu migrantów.

2. Jak długo potrwa stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy potrwa miesiąc, tj. do 9 grudnia 2021 r. godz. 00:00.

3. Ile kilometrów obejmuje pas przygraniczny?

Zgodnie z Ustawą o granicy państwowej i jej ochronie pas przygraniczny – to terytorium o szerokości do 5 km.

4. Gdzie jest wprowadzany stan wyjątkowy?

Zgodnie z Ustawą o granicy państwowej i jej ochronie pas przygraniczny – to terytorium o szerokości do 5 km od zewnętrznej granicy Litwy i dodatkowe terytorium o szerokości 5 km w głąb kraju.

W odległości 5 km od granicy litewsko-białoruskiej (tj. w pasie przygranicznym) można będzie przebywać wyłącznie za okazaniem zezwoleń, wydanych przez Służbę Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Osoby, zamieszkałe w pasie przygranicznym i posiadające tam nieruchomość, nie będą musiały mieć zezwolenia, jednak należy mieć przy sobie dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zameldowaniu lub dokumenty własności na nieruchomość. Osoby zamieszkałe w strefie stanu wyjątkowego nie muszą mieć zezwoleń, jednak funkcjonariusze będą mogli dokonywać kontroli.

5. Które samorządy obejmie stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy jest wprowadzany w pasie przygranicznym i na terytorium o szerokości 5 km, graniczącym z pasem przygranicznym, nie obejmie całych samorządów. Samorządy przygraniczne – to Soleczniki, Druskieniki, Ignalina, Łoździeje, Święciany, Orany, rejon wileński. Jak również stan wyjątkowy obejmie miejsca zamieszkania migrantów w Miednikach, Kibartach, Wilnie, Podbrodziu, Rukli i terytorium w promieniu 200 m wokół budynków. 

6. Jakie główne nowe zobowiązania lub ograniczenia pojawią się dla mieszkańców, których domy są w odległości 200 m od centrów dla migrantów?

Mieszkańcy nie poczują większych niedogodności, jednak ograniczona jest wolność zgromadzeń na tym terytorium, przewidziano też zakaz zmiany stałego miejsca zamieszkania w okresie stanu wyjątkowego, deklarując je na terytorium objętym stanem wyjątkowym.

7. Czy można będzie trafić do strefy objętej stanem wyjątkowym?

Trafić do pasa przygranicznego można będzie wyłącznie za zezwoleniami wydanymi przez Służbę Ochrony Granicy Państwowej. Osoby zamieszkałe w tym pasie i posiadające nieruchomość nie potrzebują zezwoleń, jednak konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości i zaświadczenia o zameldowaniu lub dokumenty własności na nieruchomość. Przebywanie w strefie objętej stanem wyjątkowym – na terytorium o szerokości 5 km od pasa przygranicznego w głąb kraju – nie jest ograniczane, jednak możliwe są tu kontrole w celu ustalenia przemycania nielegalnych migrantów. W kwestii dostania się do obiektów mieszkalnych na terytorium, objętym stanem wyjątkowym, zastosowanie mają zasady regulujące ich działalność.

8. Czy lokalni mieszkańcy będą musieli posiadać zezwolenia na przedostanie się lub poruszanie po terytorium, objętym stanem wyjątkowym?

Nie, mieszkańcy nie potrzebują zezwoleń, jednak należy mieć przy sobie dokument tożsamości i zaświadczenie o zameldowaniu lub dokument własności na nieruchomość.

9. Jak można uzyskać zezwolenie na wstęp na terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy?

Zezwolenie potrzebne jest wyłącznie na odległość 5 km od granicy litewsko-białoruskiej, na to terytorium bez ograniczeń będą mogli trafić wyłącznie osoby zamieszkałe tam i posiadające nieruchomość. Pozostałe osoby mogą trafić na to terytorium wyłącznie po uzyskaniu zezwoleń Służby Ochrony Granicy Państwowej. W kwestii dostania się do obiektów mieszkalnych na terytorium, objętym stanem wyjątkowym, zastosowanie mają zasady regulujące ich działalność.

10. Jakie powody pozwoliłyby osobom wnioskować o zezwolenie Służby Ochrony Granicy Państwowej o wejście na terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy?

Osoby, które nie są mieszkańcami pasa przygranicznego, objętego stanem wyjątkowym i nie mają tam nieruchomości, mogą trafić na to terytorium tylko mając poważny powód. Każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie.

11. Czy można będzie odwiedzać krewnych, zamieszkałych w pasie przygranicznym?

Należy podkreślić, że chociaż sytuacja na granicy znajduje się po kontrolą, jednak stwarza zagrożenia, należy również zapewnić niezakłóconą pracę funkcjonariuszy chroniących granicę, dlatego zaleca się powstrzymać przed nieobowiązkowymi podróżami.

12. Czy organizacje pozarządowe będą mogły odwiedzać terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy?

Jeżeli przedstawiciele organizacji pozarządowych zechcą trafić do pasa przygranicznego, będą musieli uzyskać zezwolenie Służby Ochrony Granicy Państwowej. W odniesieniu do innych terytoriów nie obowiązują zezwolenia. W kwestii trafienia do obiektów, w których są zakwaterowani obcokrajowcy, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy, zastosowanie mają zasady regulujące funkcjonowanie tych obiektów.

13. Czy można będzie pojechać do sanatorium w Druskienikach?

Tak, można będzie. Zezwolenie na przemieszczanie się wymagane jest tylko na obszarze 5 km od granicy litewsko-białoruskiej.

14. Czy mieszkańcy Druskienik lub goście miasta będą musieli mieć zezwolenia?

Druskieniki są w strefie stanu wyjątkowego, nie jest to jednak pas przygraniczny, więc ani mieszkańcy, ani goście nie będą potrzebować zezwoleń. Jednak funkcjonariusze będą mogli przeprowadzić kontrolę, aby ustalić, czy nie są przemycani migranci.

15. Czy nie będzie ograniczeń w ruchu towarowym?

Ruch towarowy nie będzie ograniczany.

16. Czy można będzie udać się na działkę w pasie przygranicznym?

Można, jeśli się posiada dokumenty własności i jest się jej właścicielem lub jeśli uzyskano zezwolenie Służby Ochrony Granicy Państwowej. Należy jednak zaznaczyć, że chociaż zaistniała na granicy sytuacja jest pod kontrolą, jednak pojawia się zagrożenie dla bezpieczeństwa, jak również należy zapewnić niezakłóconą pracę funkcjonariuszy podczas ochrony granicy, dlatego też zalecane jest powstrzymanie się przed nieobowiązkowymi wyjazdami.

17. Jakich dokumentów potrzebuje osoba, która chce udowodnić, że mieszka na terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy?

Zaleca się posiadanie dokumentu tożsamości i zaświadczenie o zameldowaniu lub dokumentu własności na nieruchomość.

Uwaga: obowiązuje zakaz fikcyjnego deklarowania miejsca zamieszkania.

18. Czy na terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, może być ograniczona łączność telefoniczna lub internetowa?

Takie ograniczenie może mieć zastosowanie wyłącznie do nielegalnych migrantów w miejscach zakwaterowania, mając na celu realizację art. 2 ust. 1 postanowienia Sejmu „W kwestii wprowadzenia stanu wyjątkowego”.

19. Czy można organizować imprezy publiczne, kulturalne, prywatne, zgromadzenia na terytorium, objętym stanem wyjątkowym?

W postanowieniu Sejmu „W kwestii wprowadzenia stanu wyjątkowego” przewidziano zakaz zgromadzeń na terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy. W tym kontekście zgromadzenie jest rozumiane z uwzględnieniem pojęcia, zawartego w Ustawie o zgromadzeniach, że jest to pokojowe zgromadzenie osób, którego celem jest swobodny wyraz poglądów i opinii publicznej w społeczeństwie i państwie. Biorąc to pod uwagę zakazuje się wyłącznie zgromadzeń, objętych zakresem zakazów, ustalonych w Ustawie o zgromadzeniach, inne imprezy nie są zakazane.

20. Czy można będzie trafić do lekarza / notariusza i in.?

W zależności od terytorium, na które chce się trafić, stosowane są różne wymagania. Jeśli się chce trafić na pas przygraniczny, zezwolenie Służby Ochrony Granicy Państwowej jest wymagane, w innym miejscu nie jest wymagane. Przy wydawaniu zezwoleń o każdym przypadku będzie się decydować indywidualnie, konieczne będą jednak dokumenty uzasadniające dany przypadek.

21. Czy będą mogły odbywać się zaplanowane imprezy kulturalne w Solecznikach i Ejszyszkach?

Tak, zaplanowane imprezy, jeżeli nie są to zgromadzenia, będą mogły się odbywać.

22. Czy na terytorium rejonu solecznickiego (do Solecznik) będą mogły przybyć zaproszone zawczasu delegacje z Polski w celu omówienia kwestii współpracy?

Tak, delegacje będą mogły przybyć, jednak będą musiały uzyskać zezwolenia. Z uwzględnieniem zaistniałej sytuacji, zachęcamy do powstrzymania się przed nieobowiązkowymi podróżami i przeniesienia wizyt.

23. Czy obywatele Litwy mogą udawać się na Białoruś z krótkimi wizytami, na przykład odwiedzić rodziców?

Tak, obywatele Litwy, posiadający wszystkie dokumenty wymagane do przekroczenia granicy (np.: wiza, dokumenty poświadczające powód wyjazdu), będą mogli wyjechać, jednak funkcjonariusz Służby Ochrony Granicy Państwowej każdy przypadek oceni indywidualnie.

Chociaż zaistniała na granicy sytuacja jest pod kontrolą, jednak pojawia się zagrożenie dla bezpieczeństwa, jak również należy zapewnić niezakłóconą pracę funkcjonariuszy podczas ochrony granicy, dlatego też zalecane jest powstrzymanie się przed nieobowiązkowymi wyjazdami.

24. Czy będą mogły działać strzelnice?

Działalność strzelnic nie będzie ograniczana, najwyżej zostaną zidentyfikowane inne zagrożenia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-20