BDAR
gdpr

ATOSTOGOS

Valstybės tarnautojams bus suteikiamos 22 darbo dienų (27 darbo dienų – vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., neįgaliems valstybės tarnautojams) minimalios kasmetinės atostogos.

VTĮ nustatyta, kad nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki 2018-12-31, suteikiamos kalendorinėmis dienomis.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį, t. y. kalendorinėmis dienomis. Kasmetinių atostogų trukmė už 2018 m. apskaičiuojama proporcingai, atsižvelgus į valstybės tarnautojo tarnybos laikotarpius, už kuriuos skaičiuojamos kasmetinės atostogos. Apskaičiavus už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. priklausančias kasmetines atostogas, ne visa kalendorinė diena gali būti skaičiuojama kaip visa diena ir suteikiama valstybės tarnautojui.

Vadovaujantis galiojančiu Valstybės tarnybos įstatymu, proporcingai apskaičiuojamos kasmetinės atostogos, priklausančios valstybės tarnautojui už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., darbo dienomis. Apskaičiavus ne visą darbo dieną, ši diena gali būti skaičiuojama kaip visa diena, kuri suteikiama valstybės tarnautojui. Atkreiptinas dėmesys, kad turėtų būti vengiama dvigubo apvalinimo (tiek kalendorinių dienų, tiek darbo dienų) ir atsižvelgiama į faktiškai apskaičiuotą atostogų trukmę.

Atostogų likučius iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. rekomenduojame apvalinti taip: jei valstybės tarnautojui atostogų likučių suma iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. yra mažiau arba lygu 1, atostogų likutis turėtų būti apvalinamas iki 1 darbo dienos, jei atostogų likučių suma yra daugiau kaip 1 – apvalinama iki 2 darbo dienų.

Tokiu atveju, kai valstybės tarnautojas 2018 m. panaudojo daugiau kasmetinių atostogų kalendorinių dienų, negu jam priklausė iki 2018 m. gruodžio 31 d., norint apskaičiuoti, kiek jis išnaudojo ir kiek liko jam kasmetinių atostogų (darbo dienų) už laikotarpį nuo 2019 m., siūlome atlikti atostogų perskaičiavimą:

1. Apskaičiuoti, kiek kalendorinių dienų kasmetinių atostogų valstybės tarnautojui priklausė už 2018 m.

(pavyzdžiui, už laikotarpį nuo 2018-11-01 iki 2018-12-31 valstybės tarnautojui priklausė 5 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų).

2. Apskaičiuoti, kiek kasmetinių atostogų (darbo dienomis) valstybės tarnautojui priklauso už 2019 m. pagal naują Valstybės tarnybos įstatymą

(pavyzdžiui, už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-11-01 jam priklauso 24 darbo dienos kasmetinių atostogų).

3. Iš panaudotų kasmetinių atostogų kalendorinių dienų (pavyzdžiui, valstybės tarnautojas atostogavo 2018 m. lapkričio 5-23 dienomis, t. y. 19 kalendorinių dienų) reikia atimti 1 paaiškinimo punkte apskaičiuotas už 2018 m. priklausiusias kasmetinių atostogų kalendorines dienas (pavyzdžiui, 5 kalendorines dienas). Likusias panaudotas kalendorines atostogų dienas už 2019 m. reikia perskaičiuoti darbo dienomis, įvertinus, kiek darbo dienų pateko į faktiškai suteiktų kasmetinių atostogų laikotarpį (neįskaičiuojamos poilsio ir švenčių dienos)

(t. y., 2018 m. lapkričio 5–9 d. buvo išnaudotos už 2018 m. priklausiusios 5 kalendorinės dienos. Nuo lapkričio 10 iki 23 d. pagal kalendorių buvo iš viso 10 darbo dienų, todėl konstatuotina, kad valstybės tarnautojas išnaudojo 10 darbo dienų kasmetinių atostogų už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31).

4. Kasmetinių atostogų likutis už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31 apskaičiuojamas iš už šį laikotarpį priklausančių 2 paaiškinimo punkte apskaičiuotų kasmetinių atostogų darbo dienomis atėmus jau panaudotas 3 paaiškinimo punkte apskaičiuotas kasmetines atostogas darbo dienomis

(t. y. iš 24 darbo dienų kasmetinių atostogų, kurios priklauso už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31, atimame jau išnaudotas 10 darbo dienų, ir šiam valstybės tarnautojui apskaičiuojamas nepanaudotų kasmetinių atostogų likutis už minėtą 2019 m. laikotarpį bus 14 darbo dienų (24-10)).

Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja  Seimo ar Respublikos prezidento skiriamų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų, kitų Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės pareigūnų,  Vyriausybės priimamų ir Ministro Pirmininko skiriamų valstybės pareigūnų, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkų ir narių kasmetinių atostogų suteikimo sąlygų ir trukmės. Todėl vadovaujantis Darbo kodekso 1 straipsnio 3 dalimi, šiems aukščiau išvardintiems asmenims atostogos turėtų būti suteikiamos vadovaujantis Darbo kodekso normomis.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepanaudotos valstybės tarnautojo (iki 2018 m. gruodžio 31 d. – ir valstybės pareigūno) kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį. 

Vidaus reikalų ministerijos rekomendacija dėl kasmetinių atostogų perskaičiavimo pateikiama aukščiau.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05