DARBO UŽMOKESTIS

Pareiginė alga

Nelikus pareigybių kategorijų, pareiginė alga bus nustatoma pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo.

Svarbu dabar dirbantiems tarnautojams: dabartinis priedas už kvalifikacinę klasę bus inkorporuotas į pareiginę algą – valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas bus perskaičiuotas valstybės tarnautojo iki 2019 m. sausio 1 d. gautą pareiginę algą su priedu už kvalifikacinę klasę padalijus iš dabar taikomo valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio. Atkreiptinas dėmesys, kad VTĮ įgyvendinimo nuostatos, susijusios su darbo užmokesčio perskaičiavimu, iki 2019 sausio 1 d. bus tikslinamos atsižvelgiant į Seimo tvirtinamą 2019-iesiems pareiginės algos bazinį dydį (susijusį su priimta mokestine reforma).

Perskaičiavus gauto pareiginės algos koeficiento įstaigos vadovas savo nuožiūra didinti negali, pavyzdžiui, II įstaigų grupės vyriausiojo specialisto pareiginę algą perskaičiavus ir gavus koeficientą, pavyzdžiui, 7,3, savavališkai pareiginės algos koeficiento didinti iki, pavyzdžiui, 7,5 negalima.

Vėliau pareiginės algos koeficientas nustatomas pagal VTĮ 29 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas taisykles.

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams pareiginės algos koeficientas taip pat nustatomas pagal VTĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 13 dalies nuostatas, tačiau į pareigas priimantis asmuo (Vyriausybė, Seimas, Prezidentas, savivaldybės taryba, ministras) turi teisę nustatyti ir didesnį pareiginės algos koeficientą.

Įgyvendinant VTĮ 3 straipsnio nuostatas dėl pareiginės algos koeficientų perskaičiavimo manome, kad pareiginės algos koeficientas pagal matematines taisykles turi būti apvalinamas iki dešimčių.

Priedai ir priemokos

Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui galės būti skiriamos priemokos už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, ir už papildomas raštu suformuluotas užduotis, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.  

Priedą už tarnybos stažą sudarys 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27