BDAR
gdpr

DARBO UŽMOKESTIS

Pareiginė alga

Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. Pareiginės algos koeficientai ir jų intervalai nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede.

Priedai ir priemokos

Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriamos priemokos už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, arba už papildomas raštu suformuluotas užduotis, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.
  
Kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, trunkančius ilgiau negu 6 mėnesius, priemoka gali būti skiriama iki projekto pabaigos.

Priedą už tarnybos stažą sudaro 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Vienu metu valstybės tarnautojui gali būti skiriamos ir kelios tos pačios rūšies priemokos, svarbu kad vienarūšių priemokų suma neviršytų maksimalaus 40 proc. dydžio ir 6 mėnesių per kalendorinius metus termino (pavyzdžiui, valstybės tarnautojui 2019.01.01-2019.06.30 skiriama 20 proc. priemoka už papildomų užduočių atlikimą, o 2019.03.01-2019.06.30 skiriama antra 20 proc. priemoka už kitų papildomų užduočių atlikimą).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05