DARBO UŽMOKESTIS

Pareiginė alga

Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. Pareiginės algos koeficientai ir jų intervalai nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede.

Svarbu dabar dirbantiems tarnautojams: valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai perskaičiuojami atitinkamai valstybės tarnautojo pareigybei iki 2018 m. gruodžio 31 d. nustatytą pareiginės algos koeficientą dauginant iš:

1) 1,5 – valstybės tarnautojui, turinčiam 1 kvalifikacinę klasę;

2) 1,3 – valstybės tarnautojui, turinčiam 2 kvalifikacinę klasę;

3) 1,15 – valstybės tarnautojui, turinčiam 3 kvalifikacinę klasę;

4) 1 – valstybės tarnautojui, neturinčiam kvalifikacinės klasės.

Valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas apvalinamas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant į didesnę pusę.

Po mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. pareiginės algos bazinis dydis siekia 173 eurus (2018 m. – 132,5 euro).

Savo darbo užmokestį iki ir po 2019 m. sausio 1 d. galite palyginti šioje skaičiuoklėje:

Skaičiuoklė

Vėliau pareiginės algos koeficientas nustatomas pagal VTĮ 29 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas taisykles.

Priedai ir priemokos

Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui galės būti skiriamos priemokos už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, arba už papildomas raštu suformuluotas užduotis, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.  

Kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, trunkančius ilgiau negu 6 mėnesius, priemoka gali būti skiriama iki projekto pabaigos.

Priedą už tarnybos stažą sudarys 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-17