KARJERA

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (https://pm.vataras.lt) valstybės tarnautojas galės rasti informaciją apie įstaigose ieškomą valstybės tarnautoją, o valstybės tarnautojas galės pasiskelbti, kad ieško galimybių būti perkeltas į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Valstybės tarnautojams numatyta galimybė VATIS paskelbti informaciją apie save, kurios nematytų įstaigos personalo tvarkytojas.

 

Valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkeltas į lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas. Pareigybių hierarchija nustatyta Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede.

 

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-16