BDAR
gdpr

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Atsisakyta valstybės tarnautojų privalomojo įvadinio mokymo ir fizinių bei juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašų. Nustatomos naujos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo formos: savišvieta, mokymasis veikloje, mokymasis iš kitų asmenų ir neformalusis švietimas. Numatyta galimybė kvalifikaciją tobulinti kontaktiniu ar nuotoliniu būdais.

Valstybės tarnautojui ir į pareigas priimančiam asmeniui sutarus, sudarytos sąlygos valstybės tarnautojui apmokėti dalį kvalifikacijos tobulinimo išlaidų – tikimasi, kad šis modelis prisidės prie valstybės tarnautojų skatinimo ir motyvacijos didinimo.

Norint tobulinant kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, valstybės tarnautojui reikės į pareigas priimančio asmens sutikimo, o atranką vykdys Valstybės tarnybos departamentas.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas ir Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05