BDAR
gdpr

MENTORYSTĖ

Su valstybės tarnautojais, kuriems sukako 65 metai ir kurie atleidžiami iš pareigų, pasibaigus tarnybos laikui, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis dėl mentorystės ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Atsisakyta valstybės tarnybos termino pratęsimo valstybės tarnautojui sukakus 65 m.

Atsižvelgiant į tai, kad mentorystės instituto tikslas – perduoti įgytą patirtį, manytina, kad su valstybės tarnautojais, kuriems jau yra sukakę 65 metai ir kurių valstybės tarnyba pratęsta, galės būti sudaromos terminuotos darbo sutartys dėl mentorystės ne ilgiau kaip 2 metams.

Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05