MENTORYSTĖ

Su valstybės tarnautojais, kuriems sukako 65 metai ir kurie atleidžiami iš pareigų, pasibaigus tarnybos laikui, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis dėl mentorystės ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Atsisakyta valstybės tarnybos termino pratęsimo valstybės tarnautojui sukakus 65 m.

Atsižvelgiant į tai, kad mentorystės instituto tikslas – perduoti įgytą patirtį, manytina, kad su valstybės tarnautojais, kuriems jau yra sukakę 65 metai ir kurių valstybės tarnyba pratęsta, galės būti sudaromos terminuotos darbo sutartys dėl mentorystės ne ilgiau kaip 2 metams.

Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-16