BDAR
gdpr

NUOTOLINIS DARBAS

Valstybės tarnautojas, norintis dirbti nuotoliniu būdu, nuotolinio darbo galimybę turės suderinti su tiesioginiu vadovu. Tiesioginis vadovas gali nesutikti valstybės tarnautojui leisti dirbti nuotoliniu būdu ar atšaukti suteiktą teisę dirbti nuotoliniu pagal nustatytus kriterijus.

Įstaigos vadovas turi teisę:

1) patvirtinti valstybės tarnautojų pareigybių, kurias einantys valstybės tarnautojai negali dirbti nuotoliniu būdu, sąrašą;

2) nustatyti minimalią ir (ar) maksimalią nuotolinio darbo laiko dalį nuo viso darbo laiko;

3) nustatyti vienu metu įprastu būdu ir nuotolinį darbą dirbančių valstybės tarnautojų dalį (proporciją);

4) nustatyti užduočių pateikimo valstybės tarnautojams ir atsiskaitymo už valstybės tarnautojo nuotolinio darbo rezultatus būdus;

5) nustatyti terminą, per kurį valstybės tarnautojas, esant tarnybinei būtinybei, privalo atvykti į įstaigą arba kitą įstaigos vadovo ar tiesioginio vadovo nurodytą vietą atlikti jam priskirtų funkcijų;

6) nustatyti prisijungimo prie įstaigos dokumentų valdymo sistemos ar kitų įstaigoje naudojamų informacinių sistemų reikalavimus;

7) nustatyti valstybės tarnautojams dirbti nuotoliniu būdu skirtų darbo priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių suteikimo tvarką.

 

Valstybės tarnautojui, dirbant nuotoliniu būdu, neturi nukentėti valstybės tarnautojo atliekamų funkcijų ir užduočių kokybė, o valstybės tarnautojas darbo metu turi būti pasiekiamas telefonu ir el. paštu.

Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05