PRANEŠIMO DĖL PAREIGYBĖS PANAIKINIMO TERMINAI

Sutrumpės pranešimo dėl pareigybės panaikinimo terminai. Vietoje 2 mėn. apie pareigybės naikinimą reikės įspėti ne vėliau kaip prieš 1 mėn. Asmenį, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 5 metai, įspėti reikės ne vėliau kaip prieš 2 mėn. (vietoj 4 mėn.), neįgalųjį, asmenį auginantį vaiką (įvaikį) iki 14 metų ar neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenį, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 2 metai – ne vėliau kaip prieš 3 mėn. (vietoj 4 mėn.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-22