BDAR
gdpr

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.

Vertinimo komisijoje tarnautojas bus vertinimas tik į pareigas priimančio asmens prašymu arba paties valstybės tarnautojo, nesutinkančio su tiesioginio vadovo vertinimo išvada, prašymu. Pakaitinių valstybės tarnautojų vertinimas bus suvienodintas su visų valstybės tarnautojų vertinimu.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Valstybės tarnybos departamento Valstybės tarnautojų kasmetinio tarnybinio veiklos vertinimo rekomendacijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05