BDAR
gdpr

TEISĖS AKTAI

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika;

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma;

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas;

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05