VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS

Atrankos tvarka

Visus tarnautojus centralizuotai atrinks Vyriausybės įgaliota įstaiga. Į  padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas ji atrinks 2 geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus ir teiks jų kandidatūras į pareigas priimančiam asmeniui. Į  kitas pareigas centralizuotai bus atrenkamas 1 pretendentas.

Konkursų skelbimas

Konkursai privalės būti paskelbti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pareigybės atsilaisvinimo ar per 3 mėn. nuo naujos pareigybės įsteigimo. Konkursą į įstaigos  vadovo pareigas bus privaloma paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki kadencijos pabaigos, o baigti – ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki vadovo kadencijos pabaigos.

Pretendentų rezervas

Nelieka valstybės tarnautojų rezervo, tačiau įtvirtinamas pretendentų rezervas, į kurį patenka: teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys; centralizuoto konkurso nelaimėję, bet gerai pasirodę pretendentai; pasibaigus priėmimo laikui atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai ir dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai. Visi jie, išskyrus asmenis, kurie turi teisę į statuso atkūrimą, gali dalyvauti centralizuotuose konkursuose Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka.

Pretendentų rezervą administruos Vyriausybės įgaliota įstaiga.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-22