BDAR
gdpr

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS

Atranka

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrinks Valstybės tarnybos departamentas. Siekiant didesnio skaidrumo, atranką vykdys Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos, kurių daugiau nei pusę narių sudarys ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Į įstaigos padalinio, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos vadovo pareigas Valstybės tarnybos departamentas atrinks 2 geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus ir teiks jų kandidatūras į pareigas priimančiam asmeniui. Į kitas pareigas centralizuotai bus atrenkamas 1 pretendentas.

Taip pat nuo 2019 m. sausio 1 d. pretenduojant į valstybės tarnautojo pareigas nebelieka bendrųjų gebėjimų testo ir vadovavimo gebėjimų tikrinimo Valstybės tarnybos departamente. Pretenduojant į įstaigos vadovo pareigas, pretendentų bendrosios ir vadovavimo kompetencijos bus tikrinamos kompleksinio vertinimo būdu (viena kompetencija tikrinama keliais skirtingais metodais). Kompleksinio vertinimo išvada bus rekomendacinio pobūdžio dokumentas atrankos komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui, neužkirsiantis kelio dalyvauti atrankoje komisijoje.

Konkursų skelbimas

Konkursai privalės būti paskelbti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pareigybės atsilaisvinimo ar per 3 mėn. nuo naujos pareigybės įsteigimo. Konkursą į įstaigos  vadovo pareigas bus privaloma paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki kadencijos pabaigos, o baigti – ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki vadovo kadencijos pabaigos.

Pretendentų rezervas

Pretendentų rezervą sudaro šie asmenys: teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys; centralizuoto konkurso nelaimėję, bet gerai pasirodę pretendentai (gavę 8 ar daugiau balų); pasibaigus priėmimo laikui atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai ir dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai. Visi jie, išskyrus asmenis, kurie turi teisę į statuso atkūrimą, gali dalyvauti centralizuotuose konkursuose supaprastinta tvarka, t. y. kartą dalyvavus konkurse, pretendentų rezerve esantis pretendentas galės Valstybės tarnybos departamento paprašyti jo turimą balą įskaityti pretenduojant į kitas identiškas valstybės tarnautojo pareigas fiziškai pretendentui nedalyvaujant vertinime komisijoje.

Pretendentų rezervą administruoja Valstybės tarnybos departamentas.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05