BDAR
gdpr

Studentų baigiamųjų darbų konkursas

Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbia aukštųjų mokyklų studentų baigiamųjų rašto darbų konkursą. Kviečiame bakalauro ir magistro studijų studentus iki šių metų spalio 20 d. ministerijai teikti rašto darbus pagal temas, susijusias su VRM kuruojamomis sritimis, ir laimėti vertingus prizus. 

Pagrindiniai reikalavimai ir dalyvavimo sąlygos: 

 • kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip po 4 rašto darbus (šis skaičius yra bendras bakalauro ir magistro rašto darbams); 
 • konkursui teikiami rašto darbai turi būti apginti aukštosiose mokyklose iki pateikimo ministerijai dienos (bet ne anksčiau nei per praėjusius mokslo metus) ir jose įvertinti ne mažiau kaip „labai gerai“;
 • rašto darbai turi būti parašyti valstybine lietuvių kalba;
 • rašto darbų tema turi būti tiesiogiai susijusi su vidaus reikalų ministro valdymo sritimis, t. y.:
  • viešasis saugumas: viešoji tvarka, vidaus tarnyba, priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai, valstybės sienos apsauga, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsauga;
  • migracija;
  • viešasis administravimas;
  • regionų plėtra;
  • elektroninė valdžia;
  • vietos savivalda;
  • valstybės tarnyba;
 • rašto darbai ministerijai teikiami per aukštųjų mokyklų dekanatus;
 • rašto darbai kartu su aukštosios mokyklos teikimu ir aukštosios mokyklos baigiamųjų darbų komisijos įvertinimu pateikiami ministerijai raštu, skaitmeninėje elektroninėje laikmenoje. 

Rašto darbų vertinimas ir apdovanojimai:

Konkursui pateiktus rašto darbus vertins vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš ne mažiau nei 7 narių – VRM administracijos padalinių atstovų, taip pat iš  vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų atstovų.

Komisijos nariai rašto darbus vertins individuliai nuo 1 iki 10 balų. Konkursą laimės  daugiausiai balų surinkę rašto darbai. Balams pasiskirsčius po lygiai, sprendimas bus priimtas atviru komisijos narių balsavimu. Vertinant rašto darbus, parengtus temomis, kurias aukštosioms mokykloms pasiūlė ministerija,  prie bendro komisijos balo bus pridedamas vienas balas.

Rašto darbai bus vertinami atsižvelgiant į juose tiriamos problemos aktualumą vidaus reikalų ministro valdymo sritims ir problemos atskleidimą, nagrinėtos problemos naujumą ir svarbą, išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą bei galimybę pritaikyti jas praktikoje. 

Rašto darbus komisija įvertins ir tris konkurso laimėtojus, kurių rašto darbai bus pripažinti laimėję konkursą, vidaus reikalų ministras apdovanos prizais – jų atsiimti studentai bus pakviesti į Vidaus reikalų ministeriją.

2018 metų aukštųjų mokyklų baigiamųjų rašto darbų konkurso rezultatai.

Kontaktai pasiteiravimui: 
Monika Karsokienė, el. p.: [email protected] , tel.: (85) 271 8348. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05